Välkky on tutkitusti tehokas

Destian tekemän kahden tutkimuksen mukaan Välkky hidastaa  ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4 - 5 % (lähde: Destia, Christel Kautiala). Nopeustason aleneminen vaikuttaa onnettomuusmääriin ja esimerkiksi 5% nopeustason aleneminen vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 20% ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia 10 % (lähde: Ajonopeuksien ja onnettomuusmäärien välinen riippuvuus Andersson&Nilsson 1997). Destia Välkky Vaikuttavuustutkimus

Lisäturvaa suojatielle

Suojatie on paikka, jonka pitäisi taata jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallinen tien ylitys. Jokainen tiellä liikkuja kuitenkin tietää, ettei näin ole. Suojatien käyttäminen vaatii erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Varsinkin lapset saattavat luottaa liikaa niiden turvallisuuteen.

Välkky on aktiivinen ja älykäs tehostemerkki, jolla voidaan parantaa suojateiden turvallisuutta. Välkky varoittaa autoilijaa suojatietä lähestyvästä jalankulkijasta tai pyöräilijästä ja antaa hänelle reilusti aikaa reagoida.

Välkky asennetaan suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkipylvääseen tien molemmille puolille. Kun jalankulkija tai pyöräilijä tulee Välkyn vaikutusalueelle, laitteen sinivalkoiset led-valot alkavat välkkyä. Valot herättävät lähestyvän autoilijan huomion ja kertovat, että joku on tulossa suojatielle.

Käyttökohteet - Välkky suojaa arjen reitit 

Välkyn ensisijaiset käyttökohteet ovat taajamissa ja kohteissa, joissa onnettomuuden riski on suuri. Suojattavia paikkoja ovat esimerkiksi koulujen, lastentarhojen, liikuntapaikkojen ja liikuntarajoitteisten hoitokotien lähiympäristöt. Suojateiden lisäksi tunnelit ja bussipysäkkialueet voidaan suojata Välkyn avulla. Välkky sopii hyvin myös kohtiin, joissa kevyen liikenteen väylät risteävät. 

Toimintaperiaate

Jalankulkijan liikkeen älykäs tunnistaminen ja havainnevalojen automaattinen (sini-valkoinen led-valo) käynnistyminen. 

 

Jalankulkijan saapuessa liiketunnistimen keila-alueelle, Välkky käynnistää muut Välkyt itsekonfiguroituvan radioverkon välityksellä.