Kotimainen Välkky-havainnekapseli on voittanut 2015 kansainvälisen liikenneturvallisuuskilpailunSan Franciscon kaupungissa tapahtui ennätysmäärä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemia vuonna 2013. Seuraavan vuoden alussa kaupungin liikennevirasto ja terveydenhoitovirasto yhdessä kaupungin johdon kanssa päättivät kunnianhimoisesta Vision Zero -hankkeesta, jonka tavoitteena on poistaa kaikki liikenneonnettomuuksista johtuvat kuolemat vuoteen 2024 mennessä.

Osana mainittua hanketta San Franciscon kaupunki järjesti avoimen kansainvälisen kilpailun, jossa etsittiin parhaita ratkaisuja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Kilpailuun osallistui 33 ratkaisuehdotusta eri puolilta maailmaa. Palkintona on järjestää voittavan ratkaisuehdotuksen käyttöprojekti yhteistyössä kaupungin kanssa San Franciscossa.

Suomalaisen InnoTrafik Oy:n Välkky-havainnekapseli pääsi kilpailussa aiemmin tänä vuonna järjestettyyn finaaliin yhdessä neljän muun finalistin kanssa. Välkky-kapseli varoittaa autoilijoita vilkkuvaloilla kevyestä liikenteestä suojatiealueen tuntumassa. Finalisteille tehtyjen lisäkysymyskierrosten jälkeen kilpailun raati, johon kuului kaupungin eri virastojen edustajia, arvioi lopuksi kunkin finalistin ratkaisun erikseen. Välkky-havainnekapseli voitti finaalin ja Välkky-kapseleiden käyttöprojekti järjestetään lähiaikoina.

 

 Lehdistötiedote 9.2.2010

Välkky-havainnekapseli tuo lisäturvaa suojatien ylitykseen

Välkky on suojatien liikennemerkkiä korostava aktiivinen havainnekapseli. Se parantaa suojatien alueen liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen joustavuutta.

Suojatie on turvallisin paikka ylittää katu. Silti 45 % jalankulkijoiden onnettomuuksista tapahtuu suojatiellä. Suomessa suojatiellä sattuu vuosittain noin 60 jalankulkijan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavaa onnettomuutta (lähde: Liikenneturvan tilastokatsaus 2009).

Välkky on aktiivinen ja älykäs korostemerkki, joka alentaa autoilijoiden nopeuksia kohdealueilla. Se asennetaan suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin tien molemmille puolille. Kun jalankulkija tai pyöräilijä tulee sen havaintoalueelle, laitteen sinivalkoiset led-valot alkavat välkkyä herättäen lähestyvän autoilijan huomion. Välkky tuo lisäsuojaa myös muihin vaaran paikkoihin kuten kevyen liikenteen väylille, tunneleihin ja risteyksiin.

Destia Oy:n tekemien vaikuttavuustutkimusten mukaan helmikuu 2009 Välkky hidastaa ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4 - 5 %, mikä vähentää onnettomuusmääriä: 5 % nopeustason aleneminen vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 20 % ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia 10 % (lähde: Ajonopeuksien ja onnettomuusmäärien välinen riippuvuus, Andersson & Nilsson 1997).

Välkyssä yhdistyy radioteknologia, älykkäät liiketunnistusmenetelmät ja led-valon optimoitu käyttö. Lisäksi toiminnallinen kokonaisuus on viimeistelty muotoilijoiden ja havaintopsykologian ammattilaisten kanssa. Välkky on helppo asentaa ja ylläpitää sekä se täyttää tie- ja liikenneasetusten vaatimukset.

Välkky tarjoaa kunnille ja kaupungeille kustannustehokkaan ja joustavan vaihtoehdon kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseen.

 

Julkaisuvapaa 9.2.2010, klo 11.00