Ei löydy sopivaa käyttökohdetta

Välkky soveltuu erinomaisesti suojatiealueelle, bussipysäkkialueille, alikulkutunneleihin, kevyenliikenteen risteyskohtiin, pysäköintialueille- ja halleihin ja muihin vaaran paikkoihin.

Vilkkumista ei suosita

Vilkkuminen tehostaa tutkitusti passiivisen Tehostemerkin näkyvyyttä ja parantaa liikennemerkin huomioimista. 

Onko Välkky hyväksytty?

Välkky on Liikenneministeriön asetusten ja Tiehallinnon ohjeiden mukainen Liikennemerkkipylvään tehostemerkki.

Onko dokumentoitua lupaa / hyväksyntää viranomaisilta?

Vain liikennemerkki ja sen valmistaja voi saada sertifikaatiomerkinnän tuottestaan. Välkky täyttää tehostemerkin vaatimukset. Tämä on varmistettu Liikenneministeriöltä.

Mitä jos ja kun Välkkyyn kohdistetaan ilkivaltaa?

Välkky ei eroa muista liikennemerkeistä tai -opasteista siinä, että ne saattavat joskus joutua ilkivallan kohteeksi. Välkky on kuitenkin rakennettu siten, että sen osia kuten akkua ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Kunnioittaako autoilija niitä suojatiealueita, joissa ei ole Välkkyä? Ts. Välkky pitäisi olla joka paikassa tai ei missään.

1. Välkky auttaa tutkitusti autoilijoita kiinnittämään huomiota suojatiealueeseen pasiivi ja aktiivitoiminolla. 2. Se ei poista autoilijan väistämisvelvollisuutta suojatiealueella tai muuta yleisiä nopeusrajoituksia. 3. (Pitkäaikaisseurannan tuloksia odotellessa Välkky voi muuttaa autoilijoiden asenteita kunnioittamaan suojatien aluetta paremmin ja väistämisvelvollisuussäännön omaksumista. Välkky ei ole pakote vaan kommunikoi autoilijan ja jalankulkijan kesken jolloin suojatien ylittämisestä tulee turvallisempaa). 

Emme ota ennen kuin on referenssejä.

Välkystä on tehty kaksoistutkimus Seinäjoella 2008 -2009  sen vaikuttavuudesta suojatien alueen näkyvyyden parantamiseksi autoilijoille. Välkky vähentää tutkitusti 20% kuolemaan johtavia ja muita onnettomuuksia 10% suojatien alueella. Tämän lisäksi SITO tekee pitkä aikais vaikuttavuustutkimusta. Ensimmäiset tulokset ovat oikean suuntaisia. Autot pysähtyvät/hidastat keskimäärin 10% enemmän Välkky asennuksien jälkeen.

Ei toimi Suomen olosuhteissa

Välkky on pitkällisen tuotekehityksen tulos, joka on suunniteltu toimimaan Suomen olosuhteissa. Välkyn toimintalämpötila on -30 - +60 C. Lisäksi Välkky on IP 65 -standardin mukaisesti veden kestävä. Led valo näkyy myös lumisateessa sekä kirkkaalla auringon paisteella.

Aiheutuuko Välkystä ympäristöhaittoja?

Välkky on rakennettu ympäristöystävällisesti: Välkyn kapselikuoret voi kierrättää ja palauttaa elinkaaren lopussa takaisin Havainne Oy:lle. Lisäksi käytettävät akut ovat kierrätettäviä (Recser kierrätys). Välkyn pakkauksessa käytetään kierrätettäviä materiaaleja. Lisäksi Välkky on ympäristöystävällinen joustavuutensa takia eli sen sijaintia voidaan siirtää ja se mahdollistaa taloudellisemman liikennevirran esimerkiksi liikennevaloihin ja hidastetöyssyihin verrattuna.

Häiritseekö Led-valo autoilijoita?

Led valon kirkkaus ja linssin optiikka on sellainen, että sen vilkkumisen huomaa niin aurinkoisena kesäpäivänä kuin pimeinä öinä. Valo ei ole niin kirkas, että se sokaisi missään tilanteessa vaan se herättää vain ajokaistalla liikennöivien huomion.

Mitä jos Välkkyyn tulee toimintahäiriö?

Välkyn toimintalogikka perustuu pasiiviseen ja aktiiviseen toimintoon. Mikäli jostain syystä toimintahäiriöitä esiintyy Välkky huomioi autoilijoille passiivisena heijastinteippien avulla suojatien liikennemerkin ja sen alueen.Välkky on rakennettu korkealaatuisista komponenteista ja se on suunniteltu erittäin toimintavarmaksi. Mikäli jostain syystä toimintahäiriöitä esiintyy, voidaan se helposti ja nopeasti korjata / vaihtaa. Yksittäiset kansalaiset voivat ilmoittaa vikatilasta kaupungin kunnossapidolle vastaavasti kuin rikkinäisistä liikennemerkeistä jne. Välkyn heijastepinta ja muoto herättävät passiivisenakin kuljettajan huomiota suojatiemerkkiin pelkkää liikennemerkkiä paremmin.Tämä mahdollistaa myös pitemmän varoajan rikkoutuneen kapselin vaihtamiselle.

Lisääkö Välkky liikkujien varomattomuutta suojatiealueella?

Ei. Välkky on suunniteltu siten, että se on näkymätön liikkujille, (jolloin he voivat keskittyä muuttuvan liikenneympäristön huomioimiseen 100 % ylittäessään katua). Eli jatkossakin liikkujien on oltava erityisen tarkkaavaisia suojatiealueella mitä  väistämisvelvollisuussäännössä sanotaan.

Korvaako Välkky liikennevalot, hidastetöyssyt ja muut keinot?

Välkkyä voidaan käyttää joko itsenäisenä huomiokeinona esimerkiksi uusia liikenneväyliä suunniteltaessa. Vastaavasti sitä voidaan käyttää täydentämään jo olemassa olevia ratkaisuja kuten hidastetöyssyjä. 

Lisääkö Välkky autoilijoiden nopeuksia suojatiealueella silloin kun Välkky ei vilku?

Välkky vähentää tutkitusti autojen nopeuksia 1-2 % pasiivitilassa. Välkky ei poista yleisiä nopeusrajoituksia.

Entä jos suojamerkki liikkuu ja vääristää Välkyn kohdistuksen?

Katu- ja kunnossapito tai kunnat ovat vastuullisia lain mukaan liikennemerkkien oikeasta asennosta. 

Eikö vastaavia ratkaisuja ole jo olemassa? Ruotsi keltainen vilkkuvalo liikennemerkin päällä? Miten tämä eroaa niistä?

Välkky on ainutlaatuinen tuotteen hinnan, toimintavarmuuden, helpon siirrettävyyden ja vähäisen huoltatarpeen suhteen.Välkky asennetaan suojatien liikennemerkkipylvääseen 1200 -1300 mm korkeuteen jonka ansiosta se ei ota virhehavaintoja autoista tai suojatien alueella ohikulkevista jalankulkijoista tai polkupyöräilijöistä. Korkeus on ihanteellinen huomioimaan suojatietä ylittämään lähtevä jalankulkija. Sinivalkoinen heijastinteippien väristystä korostetaan sinivalkoisin led-valoin, jolloin tehostemerkin väri ja vilkutus ovat samanlaisia.